RS Instalacje Elektryczne
Poznań     504 686 958     biuro@rsinstalacje.pl

Budynek biurowy ul. Szamotulska

Zaświadczam, że firma RS INSTALACJE Wojciech Solecki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 108/2 wykoanła na nasze zlecenie instalacje elektryczne w modernizowanym budynku biurowym w Poznaniu, w następującym zakresie:  • projekt instalacji
  • instalacje elektryczne wewnętrzne
  • instalacje odgromowe
  • wymiana WLZ
  • oświetlenie terenu
  • instalacje telefoniczne i komputerowe
  • serwerownię
  • instalacje CCTV


 Wszystkie wyżej wymienione zadania wykonane zostały kompleksowo, z należytą starannością i fachowością. Wysoka jakość wykonanych usług oparta została na materiałach renomowanych producentów a także odpowiednim zapleczu kadrowym i sprzętowym. Prace zostały zakończone przedłożeniem odpowiednich certyfikatów oraz protokołów pomiarowych. Firma wywiązała się również z ustalonego terminu.

Potwierdzam, że firma RS INSTALACJE Wojciech Solecki jest godnym polecenia partnerem w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych.